2013-05-13

Struktur och planering skapar effektivitet och spontantitet


Ibland stöter man på personer som hinner göra extremt mycket saker och man undrar hur det går till.
Många känner att tiden inte räcker till och då har man bara jobbet, familjen och hushållet.

Parkinsons lag säger att det man gör upptar all tillgänglig tid. Det innebär att om man endast har en sak planerad att göra så kommer det ta hela dagen. Om man har 2 saker att göra så kommer det ta hela dagen osv. Självklart uppnår man till slut en punkt då det inte går att trycka in mer, men Parkinsons lag visar på att genom att göra mer så hinner man mer på samma tid. Tiden kommer att finnas.

För att hinna mer så måste man veta vad man ska göra och det vet man genom att planera och strukturera.  Många tycker att planering dödar det spontana, men jag påstår att det blir tvärtom. Planering och struktur öppnar för det spontana eftersom man alltid vet om det är något man måste göra och kan lätt flytta på saker utan risk för att de tappas bort.