2006-12-28

Meningen med livet enligt Wikipedia

Meningen med livet har avhandlats av religionsstiftare och filosofer. En central följdfråga är huruvida det finns något liv efter detta. De som tror på ett sådant liv räknar ofta med att detta liv ska vara avgörande för nästa.
Några begrepp som brukar dyka upp i svaret är kärlek, fortplantning (barn) och njutning.
Frågan meningen med livet är egentligen ingen fråga utan ett påstående. Den korrekta frågan lyder därför: finns det någon mening med livet? Och det är en definitionsfråga. Hur definierar man ordet liv, hur definierar man ordet mening? Frågan kräver att man har definitioner på dessa två, egentligen begrepp.
Ref: Wikipedia - http://sv.wikipedia.org/wiki/Meningen_med_livet

Inga kommentarer: